Co zrobić z nadpłatą?

Wybierz najwygodniejszą opcję dla siebie:

  1. Nadpłata może zostać rozliczona na poczet przyszłych należności za faktury. Stan swoich środków możesz sprawdzić  po zalogowaniu się do Wirtualnego Biura Obsługi Klienta na stronie https://ebok.dg-net.pl/
  2. Nadpłatę Operator może zwrócić na podstawie pisemnej dyspozycji przekazanej przez klienta w formie: PISMA – pamiętaj, aby wskazać w nim kwotę oraz nr konta do zwrotu nadpłaty lub MAILA – w przypadku dyspozycji przesłanej mailowo, adres mailowy Abonenta musi być zgodny z adresem wskazanym na umowie przez Klienta.
  3. Środki z nadpłaty mogą zostać przeksięgowane na konto innego Klienta w przypadku cesji umowy, również na podstawie pisma lub maila w sposób opisany w punkcie 2.