Czym różni się przepływowość od faktycznej przepustowości łącza?

Już tłumaczymy! Przepływność to maksymalna prędkość, jaką możemy uzyskać w warunkach laboratoryjnych i nie jest możliwa do uzyskania w warunkach domowych. Faktyczna osiągana maksymalna prędkość może oscylować w okolicach 50-70% prędkości deklarowanej poprzez standard Wi-Fi. Oznacza to, że w przypadku Wi-Fi standard „N” o przepustowości 300Mbps może zapewnić nam maksymalną prędkość w granicy 150-200Mbps. Proste? Jasne!

 

Prędkość ta będzie się pomniejszać wraz z odległością od routera oraz ilością fizycznych przeszkód dzielących nas od niego, a także ilością urządzeń podłączonych do sieci bezprzewodowej. Na prędkość połączenia poza routerem na również wpływ samo urządzenie końcowe, na którym łączymy się z siecią. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, czy nasz sprzęt wspiera dany standard Wi-Fi.