Gdzie znajdziemy dane do logowania się do eBOK, czyli ID użytkownika oraz PIN?

Prościzna! Dane do zalogowania się znajdziesz na swojej umowie abonenckiej.