Gdzie znajdziemy dane do logowania się do eBOK, czyli ID użytkownika oraz PIN? POMO

Prościzna! Dane do zalogowania się znajdziesz na swojej umowie abonenckiej w paragrafie 1 punkt 7.


Ostatnie wpisy