Jak wygląda montaż światłowodu Fibo w domu?

Szybko i prosto! Czas wykonania instalacji przez naszego technika to około 2 godziny. Internet światłowodowy dostarczany jest napowietrznie z najbliższego słupa za pomocą kabla. Konieczne jest wykonanie niewielkiego otworu w ścianie budynku celem wprowadzenia kabla – najwyżej 4mm, prawie niezauważalny! Instalacja zakończona jest gniazdkiem abonenckim do którego podłączamy modem światłowodowy z funkcją routera Wi-Fi. I już!